A KARD

A Kard kiemelkedő helyet foglal el az ezoterikus tradícióhoz kapcsolódó jelképek között.

Jelképezi:

- A küzdelmet a harcot

- Hatalmat és az erőt

- Az igazságot

- Bátorságot és védelmet

- A méltóságot és erényt

Távol keleten a férfi lelkét karddal ábrázolták, míg a nőit általában tükörrel.

 

Metafizikai szimbólumként a tisztánlátást, az intellektust, a spirituális fejlődés erejét, az akadályok elhárításához szükséges erőt is jelképezi.

A buddhizmusban a kard az egyik legszentebb szimbólum, a bölcsesség kardja. (khaadga), mely elvágja  a nem-tudás csomóját.

 

AZ IGAZSÁG

Két élű kardnak szokták ábrázolni, mely elválasztja a jót a rossztól, az igazat a hamistól, ezáltal a dualisztikus világ jelképe is, mint a pozitív és negatív oldal.

A rend és káosz, a sötétség és világosság, a nappal és az éjjel, élet és halál, tehát a világot működtető ellentétes erők.

A középkori keresztényeknél Isten kétélű kardja Isten szavát, ítéletét jelentette. 

A hüvelyébe dugott kard a keresztényeknél a mértékletesség szimbóluma.

 

LEGENDÁK

 

Surt a skandináv mitológia óriása, tüzes karddal harcol az Istenek és az alvilági teremtmények csatájában.

A muszlimok szerint a hullócsillagok tüzes kardok voltak, mellyel az angyalok harcoltak a sötét erők ellen.

Arthur király legendája szerint az Excalibur vízből származik , a Tó hölgye ajándékozta neki, mitikus földről származik, mely legyőzhetetlenné teszi birtokosát.

Kínában, ha egy nő karddal álmodik a legenda szerint nagy szerencse fogja érni.

 

MÁGIA

Mágikus eszközként is megjelenik az ógörögöknél, van egy szertertás amikor is egy karddal és egy bottal a kezükben teleholdkor szertartást végeznek, hogy a  hold ereje, mágikus hatalma beleszálljon.

A boszorkányhit követői szintén egy kétélű karddal rajzolják meg a varázskört, mely szintén kijelöli a szent területet, védelmet biztosít, és ott megnyilvánulnak az Isteni erők.

 

 

 

 

Oldalmenü
Naptár